موزه نیکلا تسلا - برچسب:موزه نیکلا تسلا

برچسب:موزه نیکلا تسلا

نمونه های موفق خارجی در جمع سپاری مالی (بخش اول)

/crowdfunding-successful-examples-1/

موزه نیکلا تسلا در سال ۲۰۱۲ متیو اینمن (Matthew Inman) کمپینی را در Indiegogo به راه انداخت که هدفش ساخت موزه و مرکز علومی به یاد فیزیکدان شهیر نیکلا تسلا بود. یکی دیگر از اهداف این پروژه حفظ سایت و بازسازی برج مشهور واردن‌کلیف است که در سال ۱۹۱۷ تخریب شده بود. این پروژه توانست ظرف ۹ روز...