موسسسه خیریه - برچسب:موسسسه خیریه

برچسب:موسسسه خیریه

انجمن خیریه امید

/omid-charity/

انجمن خیریه امید حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت ٤٢٧٤٨ تاریخ تاسیس 1396 نام مسئول - وب سایت http://omid-charity.org تلفن 88765393 آدرس تهران، خیابان گاندی ،خیابان خالد اسلامبولی، پلاک ۱۳۲