موسسه - برچسب:موسسه

برچسب:موسسه

كانون فرهنگی اجتماعی بانوان ياس يزدانشهر

/yazdanshahr-yas-social-cultural-center/

تاریخ تاسیس: 1391 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 292 موضوع فعالیت: امور زنان حوزه فعالیت: امور زنان و خانواده وب سایت: - تلفن: - آدرس: اصفهان، نجف آباد، يزدانشهر، خ 11 شرقی چهار راه دوم، خانه فرهنگ

خيريه نيكوكاری انصار النبی (ص) نجف آباد

/najaf-abad-ansar-al-nabi-charity/

تاریخ تاسیس: 1391 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 289 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: دارو و درمان بيماران وب سایت: - تلفن: - آدرس: اصفهان، نجف آباد، خ دكتر شريعتی، خ دانش، روبروی كوچه شهيد اناری

خيريه بين المللی سلامت وثوق زيتون

/vosoogh-zeytoon-charity/

تاریخ تاسیس: 1392 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 318 موضوع فعالیت: بهداشت و سلامت حوزه فعالیت: زير ساخت بهداشت و درمان وب سایت: - تلفن: - آدرس: اصفهان، نجف آباد، خ دلگشا، جنب قصابی، پلاک 146

انجمن خيريه مهرالزهرا امير آباد

/amirabad-mehralzahra-charity/

تاریخ تاسیس: 1393 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 363 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب سایت: - تلفن: - آدرس: اصفهان، نجف آباد، امير آباد، بلوار دكتر شريعتی، جنب مهديه امير آباد، روبروی پارک ملت

موسسه خیریه ائمه بقیع جلال آباد

/jalal-ahmad-aeme-baghi-charity/

تاریخ تاسیس: - نام مسئول: قاسم کافی موسوی محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: - موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب سایت: - تلفن: - آدرس: اصفهان، جلال آباد، خيابان امام شرقی، روبروی مسجد جامع

موسسه خيريه حضرت خديجه كبری ويلا شهر

/vilashahr-khadije-cobra-ngo/

تاریخ تاسیس: 1392 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 317 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب سایت: - تلفن: - آدرس: اصفهان، نجف آباد، ویلا شهر، خیابان ویلای جنوبی، جنب سه راه پیام

انجمن هویت بیدار

/najafabad-hoviatebidar/

تاریخ تاسیس: - نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: - موضوع فعالیت: فرهنگی حوزه فعالیت: زير ساختهای فرهنگی وب سایت: - تلفن: - آدرس: اصفهان، نجف آباد، خیابان منتظری شمالی، خیابان نوبهار، کوچه سنبل، پلاک 2

انجمن مددكاری امام حسن عسكری (ع) حسين آباد

/imam-hassan-askari-workers-association/

تاریخ تاسیس: 1393 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 357 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب سایت: - تلفن: - آدرس: اصفهان، نجف آباد، حسين آباد، بلوار امام علی، روبروی مخابرات

موسسه نويد زندگی دوباره لنجان

/lenjan-navid-zendegi-dobare-ngo/

تاریخ تاسیس: 1392 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 180 موضوع فعالیت: اجتماعی حوزه فعالیت: پيشگيری از آسيبهای اجتماعی وب سایت: - تلفن: - آدرس: اصفهان، فولادشهر، محله قدس

موسسه خيريه سلام آفتاب لنجان

/lenjan-salam-aftab-charity/

تاریخ تاسیس: 1393 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 158 موضوع فعالیت: آسیب های اجتماعی حوزه فعالیت: دارو و درمان بيماران وب سایت: - تلفن: - آدرس: اصفهان، لنجان، باغ بهادران، خیابان شهید بهشتی، جنب پست بانک