موسسه خیریه ریحانه سعادت - برچسب:موسسه خیریه ریحانه سعادت

برچسب:موسسه خیریه ریحانه سعادت

موسسه خیریه ریحانه سعادت

/reyhanehsaadat-charity/

موسسه خیریه ریحانه سعادت حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسه توزیع کننده محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز پلیس امنیت شماره ثبت 24386 تاریخ تاسیس 1387 نام مسئول میرمهدی حسینی وب سایت http://reyhanehsaadat.com تلفن 02188107789 آدرس تهران،خیابان ولیعصر، ما بین بهشتی و خیابان مطهری،خیابان...