موسسه خیریه سلام زندگی - برچسب:موسسه خیریه سلام زندگی

برچسب:موسسه خیریه سلام زندگی

لزوم حمایت شورا ها از سمن های فعال

/councils-support-active-ngos/

دبیر یک سازمان مردم نهاد جوانان گفت: انتظار داریم شورا های شهر برای سمن های فعال ارزش قائل شوند و از آن‌ها حمایت کنند. به گزارش ویکی نیکی ، مسعود علی بابایی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه عملکرد شوراهای شهر در خصوص سازمان های مردم نهاد حوزه جوانان رضایت بخش نبوده است، اظهار کرد: شورا به...