موسسه خیریه مهرآئینان - برچسب:موسسه خیریه مهرآئینان

برچسب:موسسه خیریه مهرآئینان

450 بیمار سرطانی زیرپوشش خیریه مهر‌آئینان مهر کرمانشاه قرار دارند

/450-cancer-patients-mehraeen/

مدیر موسسه خیریه مهرآئینان مهر کرمانشاه گفت: موسسه خیریه مهرآئینان مهر کرمانشاه از سال 86 تمامی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم 450 بیمار سرطانی را پرداخت می‌کند. به گزارش ویکی نیکی سجاد مردان‌پور در گفتگو با فارس اظهار داشت: اعضای موسسه خیریه مهرآئینان مهر کرمانشاه که حامیان همیشگی این...