موسسه خیریه مهرآفرین - برچسب:موسسه خیریه مهرآفرین

برچسب:موسسه خیریه مهرآفرین

موسسه خیریه مهرآفرین

/mehrafarin-charity/

موسسه خیریه مهرآفرین حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسه توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 21015 تاریخ تاسیس 1384 نام مسئول فاطمه دانشور وب سایت http://mehrafarinorg.com تلفن ۳۵۲۶۰ آدرس تهران، میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام، کوچه مجاهد، بن بست آشوری پلاک ۳