موسسه خیریه مهرگیتی - برچسب:موسسه خیریه مهرگیتی

برچسب:موسسه خیریه مهرگیتی

گزارش مالی موسسه خیریه مهرگیتی

/mehrgiti-performance-reports/

گزارش عملکرد موسسه خیریه مهرگیتی در سال 95 درآمد ها( ریال) 1395 1394 کمک دریافتی نقدی 49.643.734.347 16.891.971.321 حق عضویت - - درآمد رویدادها - - کمک های دولتی - - کمک از سایر سازمان ها - - سایر درآمدها 668.115.708 1.379.864.173 جمع درآمدها 50.311.850.055 18.271.835.494 هزینه ها(ریال)...

موسسه خیریه مهرگیتی

/mehrgiti-charity/

موسسه خیریه مهرگیتی حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات آموزشی محدوده فعالیت مناطق محروم مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 28282 تاریخ تاسیس 1390 نام مسئول زهرا گیتی نژاد وب سایت http://mehrgiti.ir تلفن 88369567 آدرس تهران، شهرک غرب، فاز 6 ،ایوانک غرب، گل افشان شمالی، کوچه دوم،...