موسسه خیریه مهیار - برچسب:موسسه خیریه مهیار

برچسب:موسسه خیریه مهیار

گزارش عملکرد موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

/mahyar-performance-reports/

صورت های مالی موسسه خیریه همیاری مبتلایان به سرطان مهیار برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 که برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات رویدادهای مالی موسسه آماده شده است، براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ 7 تیر 95 به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است. گزارش مالی سال 1394