موسسه خیریه کهریزک - برچسب:موسسه خیریه کهریزک

برچسب:موسسه خیریه کهریزک

نوع دوستی مرز نمی شناسد

/altruism-no-boundaries/

لوری دِلوکا از احساسات عمیق خود به همه سالمندان و معلولینی می گوید که برایشان در آن سوی دنیا تلاش می کند و به یادشان است. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ بانو لوری دِلوکا یار مهربان مجموعه ،در روز های حضورش در کشور عزیزمان ایران ، مسیر کهریزک را برگزید تا...