موسسه خیریه یاوران مهدی موعود - برچسب:موسسه خیریه یاوران مهدی موعود

برچسب:موسسه خیریه یاوران مهدی موعود

موسسه خیریه یاوران مهدی موعود

/yavaran-mehdi-charity/

موسسه خیریه یاوران مهدی حوزه فعالیت سلامت موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 32115 تاریخ تاسیس 1392 نام مسئول سید احمد گرامی وب سایت http://www.yavarancharity.com تلفن 22040885​​​​ آدرس ​ خیابان ولیعصر - روبروی درب اصلی پارک ملت - نبش خیابان...