موسسه زینب کبری - برچسب:موسسه زینب کبری

برچسب:موسسه زینب کبری

بنیاد زینب کبری(ع)

/zaynab-kobra-charity/

بنیاد خیریه زینب کبری حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات نگهداری یا سرپرستی محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 2157 تاریخ تاسیس 1358 نام مسئول فاطمه برزگر وب سایت http://www.zeynabkf.ir تلفن 02122283361 آدرس تهران, اقدسیه, خیابان موحد دانش,کوی نیلوفر پلاک 5