موسسه مردم نهاد - برچسب:موسسه مردم نهاد

برچسب:موسسه مردم نهاد

موسسه خیریه بنیاد کودک

/bonyad-koodak/

بنیادکودک از سال 1373 در ایران و آمریکا فعالیت خود را آغاز کرده‌‌است. این موسسه در ایران با نام "موسسه خیریه رفاه‌ کودک" و در آمریکا با نام "Child Foundation" به ثبت رسیده‌است. درسال 1378 بنیادکودک در ایران ثبت‌ رسمی شد و از ثبت شرکت‌ها در شیراز مجوزی به شماره 398 دریافت کرد. سپس دفترمرکزی...