ناصر امیرزاده - برچسب:ناصر امیرزاده

برچسب:ناصر امیرزاده

استفاده از ظرفیت سمن‌ها برای توسعه گردشگری بوشهر

/tourism-ngo-booshehr/

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: از ظرفیت سمن‌ها برای توسعه گردشگری استان بوشهر استفاده شود. به گزارش ویکی نیکی به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر، ناصر امیرزاده اظهار داشت: آثار ثبتی و تاریخی در شهرستان دیر اهمیت...