ناهنجاری مادرزادی - برچسب:ناهنجاری مادرزادی

برچسب:ناهنجاری مادرزادی

درمان رایگان ناهنجاری مادرزادی

/free-treatment-mohkam-charity/

تقریبا ۹۹ درصد افراد تحت پوشش موسسه حمایت از کودکان با ناهنجاری‌های مادرزادی از اقشار کم برخوردار و محروم جامعه هستند. رییس انجمن خیریه محکم با اشاره به افزایش شمار افراد تحت پوشش به ۳۰۰۰ نفر از خدمات درمانی تخصصی رایگان به آنان خبر داد. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از شهر امید ، صلاح‌الدین...