نذر فرهنگی - برچسب:نذر فرهنگی

برچسب:نذر فرهنگی

نذر فرهنگی و مسئولیت‌ اجتماعی سازمانی

/cultural-vow-and-crs/

چهارمین و آخرین نشست از سلسله‌نشست‌های علمی «واکاوی مؤلفه‌های نذر فرهنگی» با موضوع «نذر فرهنگی؛ اقتصاد و مدیریت »یکشنبه، ۱۹ آذر1396 در سالن دکتر مشایخی دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. از آنجا که سلامت، رشد و ارتقا سازمان‌ها و نهادها با سلامت، رشد و ارتقا جامعه در...

سلسله نشست‌های واکاوی مولفه‌های نذر فرهنگی

https://t.me/WikiNiki/1148

سلسله نشست‌های واکاوی مولفه‌ های نذر فرهنگی زمان: شنبه ۶ آبان | ساعت ١۵-١٧ مكان: دانشکده ادبیات دانشگاه تهران | سالن کمال حضور برای عموم آزاد و رایگان ➖➖➖➖➖➖➖ نذر فرهنگی؛ نذر وقت و تخصص

نذر فرهنگی

/nazrefarhangi/

از منظر اسلام، شهر مجموعه‌ای از «کالبد و اجتماع» را در بر می‌گیرد و باید سیر و جهت گیری آن در راستای دستیابی به کمالِ انسانیت و جمالِ حیات طیبه باشد؛ چرا که شهر، یک محیطِ صرفِ جغرافیایی که تنها جمعیتی در آن زیست می کنند، نبوده؛ بلکه یک سازه اجتماعی و بستری پویا و زنده برای تعالی انسانها...