نصرالله فتحیان - برچسب:نصرالله فتحیان

برچسب:نصرالله فتحیان

موسسات خیریه خلاء قانونی دارند

/nasrolah-fathian-interview/

بسیاری از مردم ایران دارای عواطف انسانی بالا هستند اما برغم این کشورمان در شاخص بخشش جایگاه خیلی مناسبی در دنیا ندارد. یعنی در شاخص یاد شده در رده های میانی در بین کشورهای جهان قرار دارد. جالب این که روز به روز بر تعداد موسسات خیریه در ایران افزوده می شود اما نتیجه آن نیست که انتظارات را...