نیکوکاران ایرانی - برچسب:نیکوکاران ایرانی

برچسب:نیکوکاران ایرانی

نیکوکاران و تاریخ دیرینه راه سازی در ایران

/benefactors-road-construction/

تاریخ «راه» نیکوکاری بی‌همتی حکومت‌ها در ساخت تاسیسات همگانی برای رفاه مردمان، پاره‌ای نیک‌اندیشان را در دوره‌های گوناگون برآن می‌داشت در پی جبران چنان کاستی‌هایی برآیند. راه‌سازی در سده‌های دیرینه ایران؛ وابسته به اندیشه نیکوکاران هانری رنه دالمانی، عتیقه‌ شناس و جهانگرد پرآوازه فرانسوی،...