هدایت الله خادمی - برچسب:هدایت الله خادمی

برچسب:هدایت الله خادمی

با توسعه سنت وقف مشکلات مردم برطرف می شود

/solving-people-s-problems/

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در زمان گذشته سنت حسنه وقف بیشتر احساس می شد و به نظر می آید پررنگ تر بود اما امروزه در فضا و حجم کمتری دیده می شود. شاید شهرها توسعه پیدا کردند که سنت وقف به خوبی احساس نمی شود. به گزارش ویکی نیکی هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم ایذه و...