هفتکل - برچسب:هفتکل

برچسب:هفتکل

برگزاری جلسه مشترک فرماندهی سپاه حضرت ولیعصر خوزستان با مدیرعامل خیریه احمدرضایی

/ahmad-rezayi-charity-sepah-meeting/

جلسه مشترک فرماندهی سپاه حضرت ولیعصر خوزستان با مدیرعامل خیریه زنده یاد احمد رضایی برگزار شد. دراین جلسه که در مقر سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان برگزارشد مکوندی مدیرعامل خیریه زنده یاد احمدرضایی با ذکر شمه ای از فعالیتهای این نهاد در حوزه های محرومیت زدایی بر توسعه فعالیت های این نهاد...