همت - برچسب:همت

برچسب:همت

اساسنامه خیریه همت

/statute-hemmat-charity/

فصل اول – کلیات و اهداف ماده ۱ نام : موسسه انجمن خیریه همت جوانان است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار ” انجمن ” نامیده می‌شود . ماده ۲ نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای انجمن غیرسیاسی، غیرتجاری و غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت...

مصاحبه با موسس خیریه همت

/hematcharitynews/

خیریه همت یک خیریه مجازی است که تاکنون توانسته است اعتماد بسیاری از مردم و رسانه ها را برای جلب کمک های مردمی جلب کند. شاید باور کردنش سخت باشد ایده خیریه ای که تاکنون توانسته با جمع آوری حدود ۷ میلیارد تومان به ۱۷۷۵ مورد از نیازمندان رسیدگی کند، از یک پیامک دوستانه شروع شده باشد. پیامکی...

موسسه خیریه همت

/hematcharity/

خیریه همت یک خیریه مجازی است که تاکنون توانسته است اعتماد بسیاری از مردم و رسانه ها را برای جلب کمک های مردمی جلب کند. تاریخچه با مدد حضرت حق و با امید به عنایت حضرت ولیعصر علیه السلام و با هدف نهادینه سازی فرهنگ دینی – انسانی خیریه و اشاعه این فرهنگ، انجمن خیریه همت جوانان تاسیس شده است....