هند - برچسب:هند

برچسب:هند

وجدان آبی

/vanarai-water-consicence/

بنیاد وانارای در هند کمپینی به منظور تشویق مصرف مسئولانه آب ترتیب داده است. این بنیاد در 250 روستا در زمینه های مختلفی چون ریشه کن کردن بی سوادی، توسعه بهره گیری از روش های مدرن در کشاورزی، رساندن لوله های گاز به تمامی روستاها و مناطق محروم هند، ساخت سرویس های بهداشتی، آموزش های مربوط به...

کاشت درخت به جای پرداخت شهریه

/arbor-day/

یک مدرسه ابتدایی در روستایی به نام آمبیکاپور در شرق هند، به منظور تشویق تمامی دانش آموزان به تحصیل، از خانواده های کم درآمد خواسته تا به جای پرداخت شهریه مدرسه، یک درخت بکارند. والدین ملزم هستند تا از درخت کاشته شده مراقبت و محافظت نمایند و در صورت از بین رفتن آن، درخت دیگری را جایگزین آن...