هنرمند - برچسب:هنرمند

برچسب:هنرمند

فرشته صدرعرفایی : حضور جامعه هنری در کار خیر باید مشارکتی باشد

/fereshteh-sadre-orafaeiy/

فرشته صدرعرفایی ، معتقد است مدل حضور جامعه هنری در کار خیر باید مشارکتی باشد یعنی به شکل خودجوش به‌محض مطلع شدن از برگزاری چنین رویدادهایی در حد توان در آن‌ها وقت صرف کرده و شرکت داشته باشند. طی سال‌های اخیر برخی هنرمندان وارد حیطه مدیریت خیریه شده و برخی برای خود خیریه‌ ایجاد کرده‌اند....