هنری - برچسب:هنری

برچسب:هنری

مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان

/khvye-foundation/

تاریخ تاسیس: 1392 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: مذهبی، ورزشی، هنری، فرهنگی وب سایت: www.khvye.com تلفن: 34397284 آدرس: اصفهان ، خیابان کاوه ، حد فاصل سه راه ملک شهر و خیابان جابر انصاری ، خانه کشتی تجدد ، طبقه دوم ، دفتر مرکزی مجمع خیران ورزشی استان اصفهان