هوای پاک - برچسب:هوای پاک

برچسب:هوای پاک

شهرهای کدام کشورها پاک ترین هوای دنیا را دارند؟

/cleanest-weather-in-the-world/

به گزارش ویکی نیکی و به نقل از ویدوآل ؛ آلودگی هوا یک مشکل جهانی است و تخمین زده می شود که سالانه 3/3 میلیون نفر به دلیل آلودگی هوا از دنیا می روند. ریزگردهایی با نام PM2.5 یا مواد آلوده ای که کمتر از 2.5 میکرون اند، مهم ترین مواد آلوده هوا در سراسر دنیا هستند. این ریزگردها در دوده، دود و...