ورزشی - برچسب:ورزشی

برچسب:ورزشی

مسئولیت اجتماعی بانک سامان

/saman-bank-social-responsibility/

بانک سامان به عنوان یکی از بانک های مطرح کشورمان ، مسئولیت اجتماعی خود را به شکل زیر توضیح می دهد : «با شما هستیم» پیامی است برای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم. دیدگاه ما در این شعار محدود به حوزه کسب‌وکار نبوده و به‌عنوان یک شهروند حقوقیِ مسئول، حمایت از فرهنگ، محیط‌زیست و سلامت جامعه...