پرویز فتاح - برچسب:پرویز فتاح

برچسب:پرویز فتاح

موسسات خیریه رقیب کمیته امداد امام خمینی نیستند

/fattah-interview/

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: موسسات خیریه گوناگونی در قم و سایر نقاط کشور فعال هستند که ما آنان را به‌ عنوان رقیب نمی‌بینم؛ بلکه مکمل کمیته امداد هستند؛ ولی باید در این زمینه مراقبت‌های لازم صورت گیرد تا فعالیت مناسبی انجام شود. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از حوزه ، رئیس کمیته...