پلتفرم - برچسب:پلتفرم

برچسب:پلتفرم

تیک نیک ؛ بازارچه خیریه آنلاین

/tikenik-introduction/

تیکِ نیک نخستین بستر آنلاین در ایران برای اتصال شهروندان به کسب وکارها برای حمایت از کمپین های اجتماعی، NGO ها و خیریه ها می باشد که به تازگی در اسفند ماه سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده است. تیکِ نیک به دنبال ترویج بستر جدیدی برای خرید و کمک همزمان است که در این بستر، سه گروه مشارکت...