چلچراغ - برچسب:چلچراغ

برچسب:چلچراغ

چلچراغ پای درد دل دانشجویان معلول خیریه رعد

/chelcheragh-interview/

«چلچراغ» با حضور در مجتمع رعد از زندگی توان‌یابان جوان گزارش می‌دهد محمد مخبری ، شیما طاهری شاید کنار آمدن با نگاه‌های ترحم‌آمیز و عدم امکان مناسب رفت‌وآمد در جامعه، کوچک‌ترین مشکل توان‌یابان باشد. در این شماره از «چلچراغ» برای پرس‌وجو از حال و روزگار توان‌یابان جوان به مجتمع رعد سری...