کارت اهدای عضو - برچسب:کارت اهدای عضو

برچسب:کارت اهدای عضو

کارت اهدای عضو ؛ تاریخچه و اهمیت

/organ-donation-card/

کارت اهدای عضو یکی از بزرگترین نمادهای فرهنگی در زمینه ارتقای فرهنگ اهدای عضو می باشد. اهمیت موضوع: در هر 10 دقیقه 1 نفر به لیست انتظار اضافه می شود. در هر 2 ساعت 1 بیمار نیازمند به پیوند جان خود را از دست می دهد. امّا در هر 12 ساعت فقط 1 بیمار موفق به دریافت عضو حیاتی می شود و به زندگی...