کارشناس الهیات - برچسب:کارشناس الهیات

برچسب:کارشناس الهیات

معنای احسان و نیکوکاری

/goodness-meaning-interview/

به گزارش بلاغ و به نقل از ویکی نیکی ، احسان برگرفته از حُسن است که در دو معنای نعمت بخشیدن به دیگری، و احسان در کار و عمل کاربرد دارد و کسی که علم نیکویی را بیاموزد یا عمل نیکی را انجام دهد، از جمله نیکوکاران به حساب می‌آید. نوع دوستی در ذات ایرانیان است احسان ، یعنی نفع و نیکی رساندن به...