کارگاه خیریه - برچسب:کارگاه خیریه

برچسب:کارگاه خیریه

گزارش اختصاصی از کارگاه خیریه خوشنویسی خط معلی و تذهیب

/moala-tazhib-workshop-96/

ماه مبارک رمضان، ماهِ خاصِ اکرام است. ماه اکرامِ پروردگار، ماه اخصِ دستگیریِ نیازمندان، ماهی که مولای متقیان، کیسهٔ نان و رطب به دوش می‌گرفت و شبانه، فقرا را میهمانِ خوانِ کرامتش می‌نمود... و اکنون که قرنها از این ماجرا می‌گذرد، هنوز این مرامِ فتوّت و جوانمردی، در جانهای آزاده، و تابعینِ...