کانون خیریه دانشجویی - برچسب:کانون خیریه دانشجویی

برچسب:کانون خیریه دانشجویی

اقدام پسندیده یک کانون خیریه دانشجویی در زاهدان + تصاویر

/zahedan-students-plan/

جمعی از دانشجویان زاهدانی اقدام به برگزاری طرحی برای کودکان سرطانی نمودند. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران ، کانون خیریه دانشجویی CPR مهرورزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اقدام به برگزاری طرحی برای کودکانی که به دلایلی، زمینه برای تحقق ابتدایی ترین حقوق و نیازهای آنها...