کمپین ارزاق - برچسب:کمپین ارزاق

برچسب:کمپین ارزاق

هفتمین دوره کمپین ارزاق (ویژه ماه رمضان)

/arzagh-campaign/

در ماه میهمانی خداوند، مهربانیمان را میهمان سفره های نیازمندان کنیم. این رمضان را بیا در کنار عبادت هایمان به این فکر کنیم که هر نفر از ما شاید بتواند سهمی در زیبا تر شدن حال و هوای سفره های افطار و سحر نیازمندان داشته باشد... بیا تا پا به پای التیامی ها و دوستانمان در بسیج ، هیئت ثارالله...