کمک به زنان سرپرست خانواده - برچسب:کمک به زنان سرپرست خانواده

برچسب:کمک به زنان سرپرست خانواده

خیریه فرزندان حضرت زهرا (س)

/childrenofzahra/

تاریخ تاسیس: 1384/05/19 نام مسئول: دکتر سعید قشونی زاده محدوده فعالیت: تهران مرجع صدور مجوز: وزارت کشور حوزه فعالیت: کمک به زنان سرپرست خانواده وب سایت: www.childrenofzahra.org تلفن: 88881115 آدرس: تهران، میدان ونک ، خیابان ونک ، خیابان کار و تجارت ، پلاک 21 ، طبقه چهارم واحد 16