کمک به کودکان نیازمند - برچسب:کمک به کودکان نیازمند

برچسب:کمک به کودکان نیازمند

کمپین کمک به کودکان نیازمند همسفره و زود فود

/hamsofreh-zoodfood-campaign/

دوران کودکی از مهم‌ترین مراحل زندگی هر انسان است و مهم‌ترین جنبه‌های تکامل انسان‌ها در این مرحله اتفاق می‌افتد. در کشور ما کودکانی زندگی می‌کنند که به دلیل شرایط ضعیف مالی خانواده، در شش سال اول زندگی خود از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند. این کودکان در صورت عدم رسیدگی به موقع، دچار مشکلات جدی...