کنوانسیون - برچسب:کنوانسیون

برچسب:کنوانسیون

ایران، زادگاه تنها کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی

/ramsar-convention/

کنوانسیون تالاب های بین المللی ، جزء قدیمی ترین معاهدات زیست محیطی مدرن است. این معاهده کشورهای عضو را ملزم به تعیین و حفظ تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آن‌ها می‌نماید. موضوع این کنوانسیون در ابتدا میان برخی کشورها و سازمان های غیردولتی مطرح شد و سرانجام در...