کودکان فرشته اند - برچسب:کودکان فرشته اند

برچسب:کودکان فرشته اند

انیمیشن ایرانی سفری به لیدوما ؛ به قهرمانی کودکان سرطانی

/iranian-animation-lidoma/

خیریه «کودکان فرشته‌اند» به کمک «خانه انیمیشن» کاری را ساخته‌اند که قهرمان‌ های آن دو کودک مبتلا به سرطانند، آن‌ ها بعد از طی کردن فراز و نشیب‌ های زیاد در قلعه سحرآمیز به آرزوهایشان می‌رسند. بچه‌ ها در دنیای خیال‌ های رنگی و فانتزی‌شان زندگی می‌کنند، آنجا تخیل می‌کنند، قهرمان می‌سازند و...