کودک آزاری - برچسب:کودک آزاری

برچسب:کودک آزاری

سمینار کودک آزاری در سکونتگاه فقیرنشین

/child-abuse-seminar/

جمعیت امام علی(ع) ، سمینار تخصصی کودک آزاری در سکونتگاه های فقیرنشین با هدف بررسی عوامل و پیامدهای آن در تاریخ 28 و 29 بهمن از ساعت 10 الی 18 برگزار می کند. جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) نخستین بار توسط تعدادی از دانشجویان دانشگاه شریف در سال 1378 فعالیت های خود را آغاز...

اورژانس اجتماعی؛ راه حل آسیب های اجتماعی

/social-emergency-introduction/

اورژانس اجتماعی مرکزی است که به آسیب های اجتماعی از قبیل: کودک آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری، معلول آزاری، خشونت های خانگی و مواری مشابه خدمات تخصصی ارائه می دهد. پذیرش، خدمات تخصصی، ترخیص و پیگیری پس از ترخیص بخشی از خدمات اورژانس اجتماعی است. تاریخچه تاسیس اورژانس اجتماعی و ضرورت آن...