گدایی - برچسب:گدایی

برچسب:گدایی

به متکدیان پول بدهیم یا نه؟

/give-money-to-beggars-or-not/

متکدیان تهران هرکدام ماهانه بین 9 تا 12 میلیون تومان درآمد دارند. حداقل درآمد روزانه متکدیان تهرانی، 300 هزار تومان است. سرقفلی برخی از مکان‌ها برای تکدی‌گری در تهران، تا 15میلیون تومان اجاره داده می‌شود. برخی مکان‌های گدایی برای یک شیفت (شیفت عصر) روزانه 600 هزار تومان اجاره می‌شوند. 50...