گردشگری - برچسب:گردشگری

برچسب:گردشگری

انجمن حفظ طبیعت

/hefz-tabiat-community/

تاریخ تاسیس: 1382 نام مسئول: علیرضا صدیق محدوده فعالیت: تهران مرجع صدور مجوز: سازمان حفاظت محیط زیست حوزه فعالیت: محیط زیست، گردشگری، حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی وب سایت: - تلفن: 09123172087 - 44836736 آدرس: تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، کوچه ششم غربی، پلاک 20، ص.پ 1141-13185

کانون بازنشستگان حفاظت از محیط زیست

/bazneshastegan-mohit-zist-foundation/

تاریخ تاسیس: 1379 نام مسئول: بهروز سیوانی محدوده فعالیت: تهران مرجع صدور مجوز: سازمان حفاظت محیط زیست حوزه فعالیت: محیط زیست، گردشگری وب سایت: - تلفن: 09122546515 - 88285863 آدرس: تهران، پارک پردیسان، ساختمان تحقیقات اتاق 101