گرسنگی - برچسب:گرسنگی

برچسب:گرسنگی

نگاهی به فعالیت‌های برنامه غذای سازمان ملل

/the-un-world-food-program/

جای شگفتی است که در سده کنونی و به‌رغم کلیه پیشرفت‌هایی که بشریت معاصر در زمینه‌های گوناگون علمی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری و غیره به دست آورده است، هنوز هم شمار قابل‌توجهی از ساکنان جهان، به‌ویژه کودکان از گرسنگی و سوءتغذیه رنج می‌برند. بر اساس گزارش اخیر صندوق جهانی کمک به کودکان یا...