گلرنگ - برچسب:گلرنگ

برچسب:گلرنگ

مسئولیت‌های اجتماعی گروه صنعتی گلرنگ

/golrang-csr/

گروه صنعتی گلرنگ با توجه ویژه به مسئولیت‌هایی که در قبال اعتماد مردم دارد، همواره درصدد است تا مسئولیت‌های اجتماعی، متناسب با اهداف و وظایف خود را به بهترین نحو به انجام برساند. نمونه‌وار چند اقدام شرکت‌های تابعه این گروه بزرگ صنعتی را در این زمینه مرور می‌نمایید: حمایت از همایش ها...