یاری - برچسب:یاری

برچسب:یاری

خیر: خوبی، یاری، رستگاری

/article-sahar-sohani-the-teacher/

اهداف کلی: - آشنایی کودکان با کارهای خوبی که منجر به امور خیر می شود. اهداف جزئی: - آشنایی کودکان با کارهای خوبی که موجب شادی دیگران می شود. باری از دوش دیگران بر می دارد. غم دیگران را کاهش می دهد. از صدمه دیدن دیگران جلوگیری می کند. زندگی اجتماعی را راحت تر می کند. در جهت احترام به دیگران...

طرح جهاد مهربانی

/kindness-project/

وقتمان را نذر کنیم! در نزدیکی ما همسایه های نیازمندی به دلایل مختلف از جمله بیماری، اشتغال، عدم حمایت تحصیلی، مشکلات حقوقی و خانوادگی و نظایر آن با مسائل بسیاری رویرو هستند. جهاد مهربانی با هدف جذب مشارکت های مردمی همه اقشار جامعه برای حل مسائل خانواده های نیازمند و با کمک شهروندان و با...