یونس رنجکش - برچسب:یونس رنجکش

برچسب:یونس رنجکش

توانمند سازی مددجویان در اولویت برنامه‌های موسسات خیریه‌

/top-programs-for-charities/

مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت: توانمندسازی مددجویان باید در اولویت برنامه های موسسات خیریه استان گیلان قرار گیرد. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از ایلنا ، یونس رنجکش در مراسم اولین سالگرد فعالیت موسسه خیریه لبخند جاوید خزر افزود: افزایش تعداد مددجویان در موسسات خیریه افتخار...