10 خرداد - برچسب:10 خرداد

برچسب:10 خرداد

روز جهانی مبارزه با دخانیات ، 31 می

/world-no-tobacco-day/

فراگیری دخانیات، مشکلی جهانی است و توسعه بی سابقه تولیدات مواد دُخانی و فروش فراوان آن در سراسر دنیا، به ویژه نواحی کم درآمد، زیان های فراوان جسمی و روحی را برای آنها به همراه آورده است. بیماری ها، مرگ و میر زودرس و زیان های اقتصادی، کمترین پیامدهای مصرف این ماده است. روز جهانی بدون...