15 فوریه - برچسب:15 فوریه

برچسب:15 فوریه

روز جهانی کودکان مبتلا به سرطان

/childhood-cancer-day/

15 فوریه به عنوان روز جهانی کودکان سرطانی نام گذاری شده است. این رویداد بهانه ای شده است برای آنکه موسسات و مردم حمایت خود را از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده های آن ها ابراز دارند و همچنین تلاش هایی در جهت آگاه سازی مبتلایان، خانواده ها و سایرین صورت بپذیرد. ربان طلایی رنگ، نماد این روز...