4 فوریه - برچسب:4 فوریه

برچسب:4 فوریه

روز جهانی سرطان، 4 فوریه

/world-cancer-day/

امروز ۴ فوریه روز جهانی سرطان است. سرطان نامی کلی برای گروه بزرگی از بیماری‌هاست که نقطه اصلی اشتراک بین آن‌ها رشد بیش‌ از اندازه سلول‌هاست. سرطان به لحاظ مرگ و میر در جهان ، رتبه دوم را دارد و در ایران رتبه سوم مرگ‌ها را به خودش اختصاص داده است. در ایران بر اساس آخرین گزارش‌ها حدود ۸۰...