Bill Melinda Gates Foundation - برچسب:Bill Melinda Gates Foundation

برچسب:Bill Melinda Gates Foundation

شرکت های فعال در رفع بحران جهانی آب

/active-companies-in-global-water-crisis/

Water Is Life بنیاد غیرانتفاعی Water is Life وظیفه‌ی تولید و توزیع فیلترهای سیار آب را بر عهده گرفته است. مؤلفه‌های داخل این فیلترهای سیار تصفیه آب عبارتند از کریستال یددار و کربن فعال که در کنار غشاهای مخصوص قرار گرفته‌اند. این ترکیب باعث از بین رفتن باکتری‌ها و ویروس‌های مضر نظیر عوامل...