Dino Pet - برچسب:Dino Pet

برچسب:Dino Pet

نمونه های موفق خارجی در جمع سپاری مالی (بخش دوم)

/crowdfunding-successful-examples-2/

گلیف ایده گلیف بسیار ساده است. یک سه‌پایه که می‌تواند به تلفن همراه شما متصل شده و آن را در زوایای متعدد ثابت نگاه دارد. این سه‌پایه از پلاستیک بازیافت شده با روکشی از لاستیک تولید شده است. کمپین این محصول نخستین بار در سال ۲۰۱۰ و برای آی‌فون روی Kickstarter قرار داده شد و هدف اولیه آن...